About us

บริษัท หัวหิน อีเว้น ซัพพลาย จำกัด


บริษัท หัวหิน อีเว้น ซัพพลาย

            เราคือ ผู้บริการให้เช่าอุปกรณ์งานอีเว้นท์ทุกประเภท อาทิ แผงจราจร, แผงรั้วทึ้บ, Mojo Barrier, เสากั้นเขต, เต๊นท์,

โต๊ะ, เก้าอี้ ฯลฯ โดยมีประสบการณ์ในงานอีเว้นท์มาแล้วทุกรูปแบบ ทั้ง คอนเสิร์ตระดับโลก การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ

งานเปิดตัวสินค้า งาน Expo ฯลฯ ทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศมากกว่า 1500 งานต่อปี ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมรถขนส่งที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่และดีที่สุด   

Visitors: 305,114