เช่าเต็นท์

เต็นท์ทรงพีระมิด

ขนาด 2*2 เมตร ราคา 500 บาท

ขนาด 3*3 เมตร ราคา 600 บาท

ขนาด 5*5 เมตร ราคา 1500 บาท

เต็นท์ทรงฟูจิ (ปลายแหลม)

ขนาด 2*2 เมตร ราคา 800 บาท

ขนาด 3*3 เมตร ราคา 1000 บาท

เต็นท์ทรงโค้ง

ขนาด 4*8 เมตร ราคา 2000 บาท

ขนาด 5*12 เมตร ราคา 2500 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 2 เมตร ราคา 200 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 3 เมตร ราคา 300 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 4 เมตร ราคา 400 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 5 เมตร ราคา 500 บาท


เต็นท์5*12

เต็นท์โดม   เต็นท์โดม

เต็นท์โค้ง   

เต็นท์เช่า   เต็นท์พีระมิด

เต็นท์แฟนซี   เต็นท์ฟูจิ

เต็นท์ปลายแหลม   เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์

Visitors: 305,114