เต็นท์

เต็นท์ทรงพีระมิด

ขนาด 2*2 เมตร ราคา 500 บาท

ขนาด 3*3 เมตร ราคา 600 บาท

ขนาด 5*5 เมตร ราคา 1500 บาท

เต็นท์ทรงฟูจิ (ปลายแหลม)

ขนาด 2*2 เมตร ราคา 800 บาท

ขนาด 3*3 เมตร ราคา 1000 บาท

เต็นท์ทรงโค้ง

ขนาด 4*8 เมตร ราคา 2000 บาท

ขนาด 5*12 เมตร ราคา 2500 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 2 เมตร ราคา 200 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 3 เมตร ราคา 300 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 4 เมตร ราคา 400 บาท

ผ้าล้อมเต็นท์ขนาด 5 เมตร ราคา 500 บาท

เพิ่มรางน้ำฝนเมตรละ 100 บาท

 เต็นท์พีระมิด 5*5

Visitors: 158,447