กรวยจราจร (อุปกรณ์จราจร)

เช่ากรวยจราจร  

สายคาดกรวยจราจร    เช่าท่อคาดกรวยจราจร

กระบองไฟกระพริบ 

 เสื้อจราจรสะท้อนแสง

 

ราคาเช่ากรวยจราจร

ใช้งาน 1-3 วัน ราคา 40 บาท

ใช้งาน 4-7 วัน ราคา 70 บาท

ราคาเช่าสายคาดกรวยจราจร

เส้นละ 40 บาท

ราคาเช่ากระบองไฟ

ตัวละ 100 บาท (พร้อมถ่าน)

ราคาเช่าเสื้อสะท้อนแสง

ตัวละ 100 บาท

064-987-9594 (เติ้ล) / 064-992-3645 (พลอย) / 081-434-7628 (หน่อง)

Email: huahinevent@hotmail.com

ID Line: @huahinevent

 เช่ากรวยจราจร

Visitors: 167,671