พัดลมไอเย็น

เช่าพัดลมไอเย็น

ระยะลม 30-35 ตร.ม.

ถังจุน้ำ 70 ลิตร

บริโภคน้ำ 5-6 ลิตร/ชั่วโมง

 

เช่าไอเย็น   เช่าพัดลมไอเย็น

Visitors: 305,115