เก้าอี้บุนวม

เช่าเก้าอี้นวม

ราคาเช่าเก้าอี้บุนวม

ราคา 45 บาท (พร้อมผ้าคลุมสีขาว 55 บาท/ตัว)

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน

(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

064-987-9594 (เติ้ล) / 064-992-3645 (พลอย) / 081-434-7628 (หน่อง) 

Email: huahinevent@hotmail.com

ID Line: @huahinevent

Visitors: 143,508