โต๊ะหน้าขาว

เช่าโต๊ะหน้าขาว  เช่าโต๊ะคลุมผ้า

 

ราคาเช่าโต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.2 ม. x 0.6 ม.

- ราคาให้เช่า 1 วัน ตัวละ 120 บาท  

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ตัวละ 240 บาท

(โต๊ะ + ผ้าคลุมสีขาว/ดำ ตัวละ 190 บาท/วัน) 

ราคาเช่าโต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.5 ม. x 0.6 ม. และ ขนาด 1.8 ม. x 0.75 ม.

- ราคาให้เช่า 1 วัน ตัวละ 150 บาท  

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ตัวละ 300 บาท

(โต๊ะ + ผ้าคลุมสีขาว/ดำ ตัวละ 220 บาท/วัน)

*เช่าเฉพาะผ้าคลุม ผืนละ 120/วัน

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง) 

064-987-9594 (เติ้ล) / 064-992-3645 (พลอย) / 081-434-7628 (หน่อง) 

Email: huahinevent@hotmail.com

ID Line: @huahinevent

เช่าโต๊ะคลุมผ้าเช่าโต๊ะ

Visitors: 128,999