แผงสแตนเลส

เช่ารั้วสแตนเลส

 

แผงกั้นจราจรสแตนเลส

-ขนาด กว้าง 2 x สูง 1 ม.

ราคาเช่าแผงกั้นจราจรสแตนเลส

-เช่าวันแรก ราคา 150 บาท 

-เช่าวันที่สอง ราคา 75 บาท

-เช่าวันถัดไป ราคา 50 บาท

(ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน)

064-987-9594 (เติ้ล) / 064-992-3645 (พลอย) / 081-434-7628 (หน่อง) 

Email: huahinevent@hotmail.com

ID Line: @huahinevent

แผงสแตนเลส

 แผงจราจรสแตนเลส

 แผงกั้นคนสแตนเลส

    • แผงกั้นจราจรสูง 1 m, กว้าง 2 m(สีขาว,สีดำ) ฟรี Setup ล่วงหน้า 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนแผงจราจรที่ใช้และความยากง่ายของสถานที่นั้นๆ ราคาเช่าแผงจราจร (สีขาว ,สีดำ) วันที่ 1 แผงละ 100 ...

    • แผงกั้นจราจรสูง 1 m, กว้าง 2 m(สีขาว,สีดำ) ฟรี Setup ล่วงหน้า 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนแผงจราจรที่ใช้และความยากง่ายของสถานที่นั้นๆ ราคาเช่าแผงจราจร (สีขาว ,สีดำ) วันที่ 1 แผงละ 100 ...

    • แผงกั้นจราจรสแตนเลส -ขนาด กว้าง 2 x สูง 1 ม. ราคาเช่าแผงกั้นจราจรสแตนเลส -เช่าวันแรก ราคา 150 บาท -เช่าวันที่สอง ราคา 75 บาท -เช่าวันถัดไป ราคา 50 บาท (ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน) 0...
Visitors: 128,999