พาทิชั่น/บูธ

ราคาเช่าบูธ พาทิชั่น

โปรดสอบถามเนื่องจากมีหลากหลายรูปตามที่ลูกค้าใช้งาน

 

เช่าพาทิชั่น      พาทิชั่น


บูธ      บูธขายอาหาร


เช่าห้องกั้น      เช่าบูธ


ฉากกั้นห้อง      เช่าบอร์ดนิทัศน์การ


บูธชั่วคราว      เช่าบูธชั่วคราว


เช่าพาทิชั่น      บูธออกงาน


ห้องหลังเวที      พาทิชั่นสีดำ


ประตูบานพับ      ฉากกั้น


ฉากกั้น      ฉากกั้นชั่วคราว


เคาร์เตอร์พาทิชั่น      โต๊ะชั่วคราว


เคาร์เตอร์บูธ 

Visitors: 305,115