ป้ายโปสเตอร์สแตน

ป้ายครอบหัวเสา ขนาด A4

- ราคาให้เช่า 1 วัน ราคาต้นละ 100 บาท 

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ราคาต้นละ 200 บาท 

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

 

ป้ายโปสเตอร์สแตน ขนาด A3

- ราคาให้เช่า 1 วัน ราคาต้นละ 350 บาท 

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ราคาต้นละ 550 บาท 

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

 

064-987-9594 (เติ้ล) / 064-992-3645 (พลอย) / 081-434-7628 (หน่อง) 

Email: huahinevent@hotmail.com

ID Line: @huahinevent

Visitors: 128,999