เก้าอี้เจรจาขาไม้

เช่าเก้าอี้เจรจา

เก้าอี้เจรจาขาไม้ (สีขาว , สีดำ, สีแดง, สีส้ม)

ขนาด สูง 85 ซม. ขนาดความสูงช่วงขาเก้าอี้ 45 ซม. ขนาดของที่นั่ง 40x46 ซม.

 

เก้าอี้เจรจา

 

 

 

Visitors: 281,029