เช่าเก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าดำ

ราคาเช่า (1-100 ตัว)

1

วัน

ราคา

30

บาท

2-3

วัน

ราคา

45

บาท

4-7

วัน

ราคา

60

บาท

ราคาเช่า (101 ตัวขึ้นไป)

1

วัน

ราคา

25

บาท

2-3

วัน

ราคา

40

บาท

4-7

วัน

ราคา

50

บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

line button
facebook button
phone button
email button