เช่าพรม

ราคาเช่า

1

วัน

ราคา

150

บาท

2-3

วัน

ราคา

150

บาท

4-7

วัน

ราคา

150

บาท

ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อตารางเมตรเท่านั้น

 

 

รหัสสินค้า: 10-001 หมวดหมู่: